Landax API är ett ODAT-baserat gränssnitt som tillåter andra system att utbyta data med Landax managementsystem.

Exempel på applikationer är: 
• Anpassade formulär för rapportering av data (t.ex. avvikelser) 
• Filtrering av data lagrad i Landax 
• Synkronisering av data från andra system, kunder, användare etc.

När du kommunicerar med API: n, har du full kontroll över vilken data du får tillgång till i källsystemet och målsystemet. Genom att skriva eller behålla synkroniseringsprogrammet ser du till att ingen data går förlorad.

Landax API stöder OData protokollet. Open Data Protocol (OData) är ett öppet datadelsprotokoll. Det finns många kunder som stöder OData. I de flesta moderna programmeringsspråk finns en OData-klient tillgänglig. 
En lista över officiella klientbibliotek med nedladdningslänkar finns på http://www.odata.org/libraries . Dessutom har Landax flera kunder som kan hjälpa dig i utvecklingen. 
Mer information finns på http://odata.org .